Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2020

raissa
Dopiero dzisiaj stawiam pierwsze kroki tam, gdzie powinienem był je stawiać przed dziesięciu laty. Ale jestem szczęśliwy, że nie czekałem kolejnych dwudziestu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
raissa
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viachude-mleko chude-mleko
raissa
last forest light
raissa
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viachude-mleko chude-mleko
raissa
6473 8123
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachude-mleko chude-mleko
raissa
Reposted fromshakeme shakeme viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
6598 46c0 500
Reposted frombrumous brumous viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
0686 3d48 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
9294 9f1c 500
Październik 2019, Tatry. Z Kończystego w stronę Starorobociańskiego Wierchu.
Reposted fromthebelljar thebelljar viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
0297 aefe 500
Reposted frommalice malice viasarkastyczna sarkastyczna

April 30 2018

raissa
Play fullscreen

"Burning House" Cam

5761 8edc
Reposted fromwestwood westwood viainspirations inspirations
raissa
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer vialovvie lovvie
raissa
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viainspirations inspirations
raissa
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
raissa
Blue Lake
raissa
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl