Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

raissa
Play fullscreen

"Burning House" Cam

5761 8edc
Reposted fromwestwood westwood viainspirations inspirations
raissa
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer vialovvie lovvie
raissa
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viainspirations inspirations
raissa
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
raissa
Blue Lake
raissa
Blizny świadczą o tobie(...) Mówią, że jesteś silna i że przeżyłaś coś, co kogoś innego by zabiło. 
— Gena Showalter
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainspirations inspirations
raissa
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
raissa
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
raissa
0740 f90f
Reposted fromartlover artlover viainspirations inspirations
raissa
Ludzie mylą miłość z wygodą, albo tkwią w związkach nie dlatego, że kochają, tylko czują się zobowiązani do bycia z tymi, którzy darzą ich ogromnym uczuciem. 
Zapominając, że krzywdzą siebie wzajemnie oraz tracą czas, którego cofnąć się nie da. Marnują lata na półmiłość , bo mało kto potrafi zrezygnować z darmowego lecz nieodwzajemnionego kocham. 
Stagnacja związków na pół gwizdka bez wiekszych deklaracji, albo z deklaracjami bez pokrycia jest takim częstym zjawiskiem, że jakość prawdziwej miłości gdzieś się zaciera wśród tych wsztakich wygodnych, swobodnych relacji bez przyszłości. 
Tak być nie powinno!
Nie mając wszystkiego taki człowiek szuka na boku tego czegoś, brudząc sumienie , unieszczesliwiając osoby dające mu częściową satysfakcję z nie bicia singlem...
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
raissa
4563 3456 500
Everest :)
raissa
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadziza dziza

March 31 2018

raissa
raissa
Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z góry, zobaczyłby, że świat jest pełen ludzi biegnących w pośpiechu, spoconych i bardzo zmęczonych, oraz ich spóźnionych, pogubionych dusz, które nie mogą nadążyć za swoimi właścicielami.
— Olga Tokarczuk - "Zagubiona dusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
raissa
9066 8935 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakudi kudi
raissa
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialovvie lovvie
raissa

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viacudoku cudoku
raissa
raissa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl