Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

3452 ada5 500
raissa
jesteś tylko na chwilę. nie pozwolę sobie uwierzyć, że jest inaczej.
i nigdy nie opowiem Ci o sobie prawdy, nie zajrzysz do mojej głowy.
ale przez kilka chwil będziemy udawać, że coś dla siebie znaczymy. będziesz trzymał moją dłoń i sypiał w moim łóżku, pił kawę z moich filiżanek i całował moje uda.
a potem się rozstaniemy i będziemy udawać, że nigdy nas nie było. 

— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

September 20 2017

9448 7f0e
Reposted fromwestwood westwood viaananas-w-puszce ananas-w-puszce
raissa

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

raissa
2308 42a6 500
Reposted fromposzum poszum viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
raissa
raissa
raissa
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafelicka felicka
raissa
4368 9a10 500
Reposted fromFienrira Fienrira viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
raissa
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia
raissa
0330 07f2
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia
raissa
raissa
raissa

September 11 2017

raissa
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafelicka felicka
raissa
9543 2f0c

April 10 2017

raissa
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte

February 26 2017

raissa

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl