Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

raissa
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte

February 26 2017

raissa

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
raissa
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viamaciusia maciusia
raissa
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaciusia maciusia

February 21 2017

raissa
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
raissa
7476 c30f 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viakyte kyte
raissa
6164 9068 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
5266 d1fc
Reposted fromLukrecja Lukrecja viasarkastyczna sarkastyczna
Reposted fromweheartit weheartit viasarkastyczna sarkastyczna
raissa

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
9659 daa7
Reposted fromthegirl thegirl viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viamaciusia maciusia
raissa
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaciusia maciusia
raissa
Reposted fromnosmile nosmile viamaciusia maciusia
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viadziza dziza
raissa
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viamaciusia maciusia
raissa
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
raissa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl