Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

raissa
raissa
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viashameonyoubitch shameonyoubitch
0756 2df0
Reposted fromunco unco viashameonyoubitch shameonyoubitch
raissa
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viashameonyoubitch shameonyoubitch
raissa
Dobry pocałunek czujesz między udami
raissa
raissa
raissa
9049 19c6
raissa
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
raissa
raissa
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
raissa
9414 b862
raissa
raissa
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto
9515 faf4 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi

January 10 2018

raissa
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viasarkastyczna sarkastyczna
raissa
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
raissa
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viasarkastyczna sarkastyczna
4719 b3b1 500
Reposted fromsunlight sunlight viadziza dziza
raissa
Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.
Reposted fromtroublesinparadise troublesinparadise viadziza dziza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl